Serdar Mühendislik Çevre, Enerji ve Atık Yönetimi Şirketler Grubu
MENÜİletişimİLETİŞİMArama
Atık Kodları

19 Atık Kod Grubu

19 Atık Kodları

19 - Atık Yönetim Tesislerinden, Tesis Dışı Atık Su Arıtma Tesislerinden ve İnsan Tüketimi ve Endüstriyel Kullanım için Su Hazırlama Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar

19 01 Atık KodlarıAtık Yakma veya Piroliz’den Kaynaklanan Atıklar
19 01 02Taban külünden ayrılan demir içerikli maddeler
19 01 10Baca gazı arıtımından kaynaklanan kullanılmış aktif karbon
19 01 17Tehlikeli maddeler içeren piroliz atıkları
19 02 Atık KodlarıAtıkların Fiziki/Kimyasal Arıtımından Kaynaklanan Atıklar (Krom Giderme, Siyanür Giderme, Nötralizasyon Dahil)
19 02 03Tehlikeli olmayan atıkların önceden karıştırılması ile oluşmuş atıklar
19 02 04En az bir tehlikeli atık ile önceden karıştırılması ile oluşmuş atıklar
19 02 05Fiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurları
19 02 07Ayrışmadan oluşan yağ ve konsantrasyonlar
19 02 08Tehlikeli maddeler içeren sıvı yanabilir atıklar
19 02 09Tehlikeli maddeler içeren katı yanabilir atıklar
19 05 Atık KodlarıKatı Atıkların Aerobik Arıtımından Kaynaklanan Atıklar
19 05 01Belediye ve benzeri atıklarının kompostlanmamış fraksiyonları
19 08 Atık KodlarıBaşka Bir Şekilde Tanımlanmamış Atık Su Arıtma Tesisi Atıkları
19 08 05Kentsel atık suyun arıtılmasından kaynaklanan çamurlar
19 08 06Doymuş ya da kullanılmış iyon değiştirici reçineler
19 08 09Yağ ve su ayrışmasından kaynaklanan sadece yenilebilir yağlar içeren yağ karışımları ve gres
19 08 1019 08 09 dışındaki yağ ve su ayrışmasından çıkan yağ karışımları ve gres
19 08 11Endüstriyel atık suyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
19 08 1219 08 11 dışındaki endüstriyel atık suyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan çamurlar
19 08 13Endüstriyel atık suyun diğer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
19 08 1419 08 13 dışındaki endüstriyel atık suyun diğer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan çamurlar
19 09 Atık Kodlarıİnsan Tüketimi ve Endüstriyel Kullanım İçin Gereken Suyun Hazırlanmasından Kaynaklanan Atıklar
19 09 04Kullanılmış aktif karbon
19 10 Atık KodlarıMetal İçeren Atıkların Parçalanmasından Kaynaklanan Atıklar
19 10 01Demir ve çelik atıkları
19 10 02Demir olmayan atıklar
19 11 Atık KodlarıYağın Yeniden Üretiminden Kaynaklanan Atıklar
19 11 01Kullanılmış filtre killeri
19 11 05Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
19 11 0619 11 05 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
19 12 Atık KodlarıBaşka Bir Şekilde Tanımlanmamış Atıkların Mekanik Arıtımından (Örneğin Ayrıştırılması, Ezilmesi, Sıkıştırılması, Topak Haline Getirilmesi) Kaynaklanan Atıklar
19 12 01Kağıt ve karton
19 12 02Demir metali
19 12 03Demir dışı metal
19 12 04Plastik ve lastik
19 12 05Cam
19 12 06Tehlikeli maddeler içeren ahşap
19 12 0719 12 06 dışındaki ahşap
19 12 08Tekstil malzemeleri
19 12 1219 12 11 dışında atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan diğer atıklar (karışık malzemeler dahil)

İşletmeniz için stratejik, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler sunuyoruz.

Tüm Hizmetler
HakkımızdaSerdar Mühendislik Çevre, Enerji ve Atık Yönetimi Şirketler Grubu
Türkçe - English