Serdar Mühendislik Çevre, Enerji ve Atık Yönetimi Şirketler Grubu
MENÜİletişimİLETİŞİMArama
Serdar Mühendislik

Toprak Kirliliğinin Tespit ve Temizlenmesi Hizmetleri

Toprak Kirliliği Nedir?

Sanayileşmenin hızlanması ile birlikte, toprak kirliliği de bir çevre sorunu olarak ortaya çıkmıştır.

Yerleşim alanlarından çıkan atıklar, egzoz gazları, endüstri atıkları, tarımsal mücadele ilaçları ve kimyasal gübreler toprak kirliliğine sebep olan en önemli etkenlerdir. Yerleşim alanlarından çıkan çöplerin gelişigüzel boşaltıldığı alanlar ile kanalizasyon şebekelerinin arıtılmaksızın, doğrudan toprağa verildiği alanlarda toprak kirliliği meydana gelmektedir. Tarımsal mücadele ilaçları ve suni gübrelerin bilinçsiz ve aşırı kullanımı sonucu, toksik maddelerin toprakta birikimi artmakta ve doğal ortamın kirlenmesine sebep olmaktadır.

Toprak Kirliliğinin Tespit ve Temizlenmesi Hizmetleri

Toprak Kirliliği Nasıl Tespit Edilir?

Toprak kirliliği, kirlenmiş saha şüphesi bulunan alandan alınan toprak numunesi ile yer altı suyundan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Laboratuvarlarca alınan numunelerin analiz sonuçları neticesinde tespit edilir. Kirlenmiş sahadan alınan toprak numunesi aynı alanda bulunan fakat kirlenmemiş olan sahadan alınan referans numunesi ile karşılaştırılır.

Serdar Mühendislik olarak kirlenmiş saha şüphesi bulunan alanlarda (kaza sonucu kimyasal döküldüğü alan, Toprak Kirliliği Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmeliğince belirlenen konularda faaliyet gösteren tesislerin bulunduğu alanlar) saha durum tespiti ölçüm ve analizleri yapılmaktadır.

Toprak Kirliliği Nasıl Temizlenir?

Kirlenmiş sahaların temizlenmesi için saha üzerinde yerinde veya saha dışında temizleme çalışmaları yapılabilmektedir. Yaygın olarak kullanılan yöntem, kirlenmiş toprağın kazı yapılarak alandan taşınması ve bertarafının sağlanmasıdır. Kirlenmiş toprağın alındığı alana ise, temiz toprak ile dolgu yapılmaktadır. Kirlenmiş sahada bulunan kirli toprağın alınamaması durumunda toprağa yerinde yıkama işlemi uygulanarak temizlenmesi sağlanabilmektedir.

Serdar Mühendislik firmamız ile kirlenmiş sahada yapılacak olan Temizleme Faaliyet Planlama ve Değerlendirme Raporu hazırlanmaktadır. Hazırlanan rapor Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün başkanlığında kurulan komisyon tarafından onaylandıktan sonra Serhat Atık fabrikamızda kirlenmiş toprağın bertarafı sağlanmaktadır.

Toprak Kirliliği Nasıl Önlenir?

  • Ana faaliyet konusu tehlikeli maddelerin depolanması olan tesislerde, depolama ekipmanlarının bakım ve onarımlarının zamanında yapılması,
  • Tehlikeli maddelerin karayollarında taşınırken gerekli güvenlik önlemlerinin alınması,
  • Tarım ilaçlarının ve yapay gübre kullanımlarındaki yanlış uygulamaların önlenmesi,
  • Tehlikeli atıkların toprak ile temas ettirilmeden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Lisanslı firmalarca bertaraf edilmesinin sağlanması.

İşletmeniz için stratejik, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler sunuyoruz.

Tüm Hizmetler
HakkımızdaSerdar Mühendislik Çevre, Enerji ve Atık Yönetimi Şirketler Grubu
Türkçe - English