Serdar Mühendislik Çevre, Enerji ve Atık Yönetimi Şirketler Grubu
MENÜİletişimİLETİŞİMArama
Atık Kodları

10 Atık Kod Grubu

10 Atık Kodları

10 - Isıl İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar

10 01 Atık KodlarıEnerji Santrallerinden ve Diğer Yakma Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar (19 Hariç)
10 01 01(10 01 04’ün altındaki kazan tozu hariç) dip külü, cüruf ve kazan tozu
10 01 20Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
10 01 2110 01 20 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
10 01 25Termik santrallerin yakıt depolama ve hazırlama işlemlerinden çıkan atıklar
10 02 Atık KodlarıDemir ve Çelik Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar
10 02 11Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar
10 03 Atık KodlarıAlüminyum Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar
10 03 02Anot hurdaları
10 03 1810 03 17 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar
10 06 Atık KodlarıBakır Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar
10 06 07Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri
10 06 09Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar
10 07 Atık KodlarıGümüş, Altın ve Platin Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar
10 07 07Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar
10 08 Atık KodlarıDemir Dışı Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar
10 08 12Anot üretiminden kaynaklanan katran içeren atıklar
10 08 1310 08 12 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar
10 08 17Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri
10 08 1810 08 17 dışındaki gaz arıtma çamurları ve filtre kekleri
10 08 19Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar
10 11 Atık KodlarıCam ve Cam Ürünleri Üretim Atıkları
10 11 03Cam elyaf atıkları
10 11 1210 11 11 dışındaki atık camlar
10 11 15Baca gazı arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar
10 11 19Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar
10 11 2010 11 19 dışındaki saha içi atık su arıtımından kaynaklanan katı atıklar
10 12 Atık KodlarıSeramik Ürünler, Tuğlalar, Fayanslar ve İnşaat Malzemelerinin Üretiminden Kaynaklanan Atıklar
10 12 13Saha içi atık su arıtımından kaynaklanan çamur

İşletmeniz için stratejik, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler sunuyoruz.

Tüm Hizmetler
HakkımızdaSerdar Mühendislik Çevre, Enerji ve Atık Yönetimi Şirketler Grubu
Türkçe - English