Serdar Mühendislik Çevre, Enerji ve Atık Yönetimi Şirketler Grubu
MENÜİletişimİLETİŞİMArama
Atık Kodları

03 Atık Kod Grubu

03 Atık Kodları

03 - Ahşap İşleme ve Kağıt, Karton, Kağıt Hamuru, Panel (sunta) ve Mobilya Üretiminden Kaynaklanan Atıklar

03 01 Atık KodlarıAğaç İşlemeden ve Sunta ve Mobilya Üretiminden Kaynaklanan Atıklar
03 01 01Ağaç kabuğu ve mantar atıkları (1) (8)
03 01 04Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar
03 01 0503 01 04 dışındaki talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar (1) (8)
03 02 Atık KodlarıAhşap Koruma Atıkları
03 02 01Halojenlenmemiş organik ahşap koruyucu maddeler
03 02 02Organoklorlu ahşap koruyucu maddeler
03 02 03Organometal içeren ahşap koruyucu maddeler
03 02 04Anorganik ahşap koruyucu maddeler
03 02 05Tehlikeli maddeler içeren diğer ahşap koruyucuları
03 03 Atık KodlarıKağıt Hamuru, Kağıt ve Kağıt Karton Üretim ve İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar
03 03 01Ağaç kavuğu ve odun atıkları (1) (8)
03 03 02Yeşil sıvı çamuru (pişirme sıvısı geri kazanımından)
03 03 05Kağıt geri kazanım işleminden kaynaklanan mürekkep giderme çamurları
03 03 07Atık kağıt ve kartonun hamur haline getirilmesi sırasında mekanik olarak ayrılan ıskartalar (8)
03 03 08Geri dönüşüm amaçlı kağıt ve kartonun ayrıştırılmasından kaynaklanan atıklar (8)
03 03 10Mekanik ayırma sonucu oluşan elyaf ıskartaları, elyaf, dolgu ve yüzey kaplama maddesi çamuru (8)
03 03 1103 03 10 dışındaki saha içi atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar (8)

İşletmeniz için stratejik, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler sunuyoruz.

Tüm Hizmetler
HakkımızdaSerdar Mühendislik Çevre, Enerji ve Atık Yönetimi Şirketler Grubu
Türkçe - English