Serdar Mühendislik Çevre, Enerji ve Atık Yönetimi Şirketler Grubu
MENÜİletişimİLETİŞİMArama
Serdar Mühendislik

Katı Atık Geri Dönüşüm ve Düzenli Depolama Tesisi Projelendirilmesi

Katı Atık Geri Dönüşüm Tesisi, İşlemleri

Evlerden ve endüstri tesislerinden kaynaklanan katı atıklar Belediyeler tarafından toplanır. Toplanan atıklar mekanik ayrıştırma tesislerinde organik(biyobozunur) tehlikeli geri dönüştürülebilir nitelikteki atıklar(ambalaj vb.) gibi türlerine göre ayrıştırılır. Ayrıştırılır biyobozunur atıklardan kompost yapılarak geri dönüşümü sağlanır. Ayrıca biyobozunur atıklardan elde edilen metan gazı (deponi gazı) yakılarak elektrik enerjisi üretiminde kullanılır ve böylece geri dönüşümü sağlanır.

Ayrıştırılan ambalaj atıkları preslenerek Ambalaj Atığı Geri Kazanım tesislerine gönderilerek geri dönüşümü sağlanır. Tehlikeli nitelikli atıklar ise bertaraf edilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslı firmalara gönderilerek bertarafı sağlanır.

Katı Atık Geri Dönüşüm ve Düzenli Depolama Tesisi Projelendirilmesi

Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Nedir?

Evlerde ve endüstri tesislerinde oluşan geri dönüştürülebilir atıklar dışındaki organik ve evsel nitelikli katı atıklar, Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerinde depolanarak oluşan depo gazından (biyogaz) elektrik enerjisi üretimi, biyobozunur atıklardan kompost (gübre) üretimi sağlanarak atıkların bertarafı yapılır. Tüm bu işlemlerin yapıldığı entegre tesislere Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi denir.

Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Onay Belgesi

Katı atıkların düzenli depolama işlemi yapılacak olan alan (lot) belirlenir. Belirlenen alana bölgenin nüfusuna bağlı olarak gelecek olan atık miktarı ve atık karakterizasyonu belirlenir. Düzenli depolama yapılacak olan alanın özelliklerini ve atık projeksiyonunu içerir fizibilite raporu hazırlanır. Fizibilite raporundan sonra inşaata esas uygulama projesi hazırlanır. Uygulama projesi onayından sonra inşaat denetim firmaları tarafından denetlenen lot alanı inşaatı için denetim raporları hazırlanır. Denetim raporları uygun bulunan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi için Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Onay Belgesi düzenlenir.

Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yönetmeliği

Oluşabilecek sızıntı sularının ve depo gazlarının toprak, hava, yeraltı suları ve yüzeysel suların üzerindeki olumsuz etkilerinin asgari düzeye indirilerek çevre kirliliğinin önlenmesine, Atıkların türüne göre uygun depo tabanı teknik tasarımlarının yapılması ve düzenli depolama tesislerinin inşa edilmesine, Düzenli depolama tesislerinin işletilmesi, kapatılması ile kapatma sonrası kontrol ve bakım süreçlerine, İşletme, kapatma ve kapatma sonrası bakım süreçlerinde sera etkisi de dâhil olmak üzere çevre ve insan sağlığı açısından risk teşkil edebilecek olumsuzlukların önlenmesine, Mevcut düzenli depolama tesislerinin ıslahı, kapatılması ve kapatma sonrası bakım süreçlerine ilişkin teknik ve idari hususlar ile uyulması gereken genel kuralları belirlemek amacıyla 26.03.2010 Tarih ve 27533 Sayılı Resmi Gazete ile yürürlükte olan Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hazırlanmıştır.

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız.

İşletmeniz için stratejik, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler sunuyoruz.

Tüm Hizmetler
HakkımızdaSerdar Mühendislik Çevre, Enerji ve Atık Yönetimi Şirketler Grubu
Türkçe - English