Serdar Mühendislik Çevre, Enerji ve Atık Yönetimi Şirketler Grubu
MENÜİletişimİLETİŞİMArama
Serhat Atık Geri Kazanım

ATY - Atıktan Alternatif Yakıt Üretimi (Tehlikeli, Tehlikesiz Atık Bertarafı)

Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Nedir?

Atıktan türetilmiş yakıt (ATY) evsel ya da endüstriyel atıkların, geri kazanılabilen malzemeleri (plastik, cam, metal vb.) ayrıştırıldıktan sonra geriye kalan kalorifik değeri yüksek ve yanabilir formda bulunan, geri dönüşümü mümkün olmayan malzemeden elde edilen yüksek ısıl değere sahip alternatif bir katı yakıt türüdür.

ATY - Atıktan Alternatif Yakıt Üretimi (Tehlikeli, Tehlikesiz Atık Bertarafı)

Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Üretimi ve Kullanım Alanları

Serhat Atık firmamıza ait Kahramankazan ilçesinde bulunan fabrikamızda, insan sağlığına ve çevreye risk oluşturmayacak şekilde gerekli tedbirler alınarak, Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) hazırlanması sağlanır.

Tesisimizde kabulü yapılan atıklar ağır metal oranları ve kalorifik değerleri dikkate alınarak ayrıştırılır ve doğrulama analizleri yapılır. Analiz sonuçlarına göre hazırlanacak olan Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) için menü oluşturulur. Oluşturulan menü kapsamında atıklar karıştırılarak kırıcılara beslenir. Ayrıştırılan atıklar çimento fabrikasında uygun beslemeyi sağlamak için küçük parçalar haline getirilir. Uygun tane boyutu haline gelen atıklar, çimento fabrikasında ek yakıt olarak kullanılmak üzere sevk işlemi gerçekleştirilir.

Serhat Atık fabrikamıza kabulü yapılabilen atık kodları ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen Çevre İzin ve Lisans Belge’miz için tıklayınız.

Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) ithal kömür vb. çevreye zararlı yakıt türlerine alternatif olarak geliştirilmiş bir çevre teknolojisi ürünüdür. Yakıt olarak kullanılması nedeniyle proseslerinde yüksek dereceli fırınlar kullanan çimento fabrikaları tarafından tüketilmektedir.

Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY)’nin Ekonomiye Faydaları

Enerjiye ulaşma ve kaynak çeşitliliğinin her ülkenin ekonomi politikasında önemli bir yeri bulunmaktadır. Enerji, kullanımı yoğun sektörlerimizin oluşu ve aynı zamanda enerji ithalatı yüksek bir ülke olarak Türkiye için de oldukça önemlidir. Enerjinin doğru bir şekilde tedarik edilmesi ve uygun kullanılması, elde edilecek enerji miktarını arttırmaktadır.

Evsel atıkların ATY kullanılarak açığa çıkardığı net enerji miktarı 3.000 – 3.500 kcal/kg olurken, endüstriyel atıkların kullanımıyla bu rakam 3.500 – 4.000 kcal/kg’ye kadar çıkabilmektedir. Büyük enerji potansiyeline sahip olan kaynaklar genel olarak evsel/endüstriyel atıklardan elde edilen maddelerden oluşmaktadır. Türkiye’de evsel/endüstriyel katı atıklardan elde edilebilecek yakıt miktarı günlük 10.000 tona kadar çıkmaktadır. Bu durum kömür ithalatını azaltırken, cari açığın düşmesine katkıda bulunacaktır.

Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY)’nin ekonomiye faydaları;

  • Kömür ithalatını azaltır.
  • Çimento fabrikaları için yakıt maliyeti azalır.
  • Doğal kaynakların korunmasını sağlar.
  • Atıkların enerji geri kazanımı ile ekonomiye yeniden kazandırılmasını sağlar.
  • Belediyeler tarafından kurulan katı atık düzenli depolama tesislerine gidecek olan atık miktarını azaltır.

Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Yönetmeliği

20/06/2014 tarihli ve 29036 sayılı Resmi Gazete ile yürürlükte olan Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY),Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliği; atıkların hammadde olarak kullanılması ve atıktan türetilmiş yakıt hazırlanması, Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) hazırlama tesislerinde bulunması gereken asgari şartlara ilişkin teknik ve uyulması gereken kurallara ilişkin esasları kapsamaktadır.

Tebliğ için tıklayınız.

Atık Bertarafı Nedir, Firmaları Ankara

Sanayileşmenin artması ekonomiye büyük bir katkı sağlarken çevre sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Çevre sorunlarının en büyük kaynağı ise atık yönetiminin yapılamamasıdır. Atık yönetiminde en önemli temel geri kazanım olup, tehlikeli nitelikli ve geri kazanımı mümkün olmayan atıklar için bertaraf zorunluluk haline gelmiştir.

Ülkemizde atık bertarafı düzenli depolama, derine enjeksiyon, yüzey doldurma, yakma, buharlaştırma, kurutma vb. yöntemler ile sağlanmaktadır.

Serhat Atık olarak her bir atığı ekonomik değer olarak görüp bertarafından önce geri kazanımı sağlamayı amaçlamaktayız. Bu kapsamda tehlikeli/tehlikesiz tüm atıklar için fiziksel işleme yöntemleri ile Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) elde ederek geri kazanım sektörüne öncülük etmekteyiz.

Tehlikeli Atık Bertaraf

Endüstri ve sanayi tesislerinde oluşan atıkların toksidite, yanma, tahriş edici, kanserojen, oksitleyici vb. özellikte olması atık niteliğini tehlikeli olarak tanımlamaktadır.

Serhat Atık olarak tehlikeli nitelikli atıklarınız Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 7/24 takip edilen atık taşıma lisanslı özel araçlarımız ile atığın bulunduğu noktadan alınarak Kahramankazan ilçesinde bulunan fabrikamızda bertaraf edilmektedir.

Tehlikeli atıkların bertarafında çevre ve insan sağlığını korumak önceliğimizdir.

Tehlikesiz Atık Bertaraf

Çeşitli faaliyetler sonucunda oluşan tehlikesiz nitelikli atıklar Kahramankazan ilçesinde bulunan fabrikamızda kalorifik değerlerine göre ayrıştırılır. Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) hazırlamadan önce oluşturulan menülere göre ayrıştırılan tehlikesiz atıklar Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) üretiminde kullanılarak enerji geri kazanımı elde edilir.

İşletmeniz için stratejik, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler sunuyoruz.

Tüm Hizmetler
HakkımızdaSerdar Mühendislik Çevre, Enerji ve Atık Yönetimi Şirketler Grubu
Türkçe - English