Serdar Mühendislik Çevre, Enerji ve Atık Yönetimi Şirketler Grubu
MENÜİletişimİLETİŞİMArama
Serdar Mühendislik

YTK - Maden Ruhsatları Danışmanlık Hizmetleri

Maden Ruhsatları Danışmanlık Hizmetleri Nedir?

Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler Yönetmeliğinin amacı, tüzel kişiler veya maden arama ya da işletmecilerinin 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında Genel Müdürlüğe verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgeyi hazırlamak için, Genel Müdürlükçe tüzel kişilere yeterlilik belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

YTK - Maden Ruhsatları Danışmanlık Hizmetleri

Maden Kanunu kapsamında ruhsatlı sahası (arama ve işletme ruhsatı) bulunan tüm firmaların; 01.01.2017 tarihinden itibaren ruhsatlarla ilgili tüm teknik belgeleri, YTK tarafından hazırlanması zorunluluğu getirilmiştir.

Maden Ruhsatları, Maden Arama Ruhsatı Danışmanlığında Neler Yapılır?

 • Maden Ruhsat Müracaatları ve Ruhsat Alımları
 • Maden Arama Projeleri
 • Arama Faaliyet Raporları
 • İşletme Faaliyet Raporları
 • İşletme Projeleri
 • İşletme İzinleri
 • Terk raporu hazırlanması,
 • Açık Ocak Üç Boyutlu Modelleme,
 • V. Grup Madenler için İşletme Sertifikası
 • Ruhsat / Sertifika Devri İşlemleri
 • Hammadde Üretim İzin Belgeleri
 • İhale Müracaatı Dosya Hazırlama Hizmetleri
 • Patlayıcı Madde Kapasite Raporu Hazırlanması ve Kullanımı
 • (GSM) İşyeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatı Alınması
 • Bilgi Dökümü Alım Ve Sunum Raporu Hazırlanması
 • Üretim Danışmanlığı
 • Jeolojik ve Topografik Haritaların Hazırlanması
 • Fizibilite Raporlarının Hazırlanması
 • Daimi Nezaretçi ve Teknik Eleman Atama ve İstifa İşlemlerinin Yapılması
 • Rödovans Sözleşmelerinin Hazırlanması
 • Mera Tahsis Değişikliği

İşletmeniz için stratejik, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler sunuyoruz.

Tüm Hizmetler
HakkımızdaSerdar Mühendislik Çevre, Enerji ve Atık Yönetimi Şirketler Grubu
Türkçe - English