Serdar Mühendislik Çevre, Enerji ve Atık Yönetimi Şirketler Grubu
MENÜİletişimİLETİŞİMArama
Serhat Atık Geri Kazanım

Elektronik Atık Geri Kazanımı

Elektronik Atık Nedir?

Teknolojinin gelişmesi ile elektronik ürünler hem evlerde hem de işyerlerinde kullanılarak hayatı kolaylaştırmaktadır. Kullanım ömrü dolmuş elektronik ürünlere ise elektronik atık adı verilir.

Elektronik atıklar yapılarında bulunan ağır metaller nedeniyle çevre ve insan sağlığının korunması için büyük bir tehdit unsuru oluşturmaktadır. Serhat atık fabrikamızda elektronik atıklara ön işlem uygulanarak geri kazanımı sağlanmaktadır.

Elektronik Atık Geri Kazanımı

Elektronik Atık Geri Dönüştürülebilir Mi?

Atık elektrikli ve elektronik eşyalar ön işlem tesislerinde elle veya kırıcı makineler ile kırılarak metal, plastik, cam vb. parçalar ayrıştırılır. Ayrıştırılan bu parçalar geri kazanım tesislerine gönderilerek her bir malzemenin geri kazanımı sağlanır.

Elektronik Atıklar Nasıl Değerlendirilir?

Serhat Atık fabrikamızda, atık elektrikli ve elektronik eşyalar (AEEE) öncelikle sehpa üzerinde plastik, metal, kablo, anakart, asbest içeren parçalar, seramik lif içeren parçalar, floresan lambalar vb. parçalarının ayrıştırılması için ön ayrıştırmaya tabi tutulacaktır. Kaba elektronik atıklar kırıcı makine sayesinde kırılarak daha küçük boyutlarda ayrıştırılabilecektir. Bu sistem ile elektronik atıktan elde edilen demir, metal, plastik gibi parçalar tam olarak ayrıştırılarak en küçük yapısı elde edilecektir.

Bu aşamada oluşan türlerin yönetimi aşağıdaki tabloda yer almaktadır;

Giren AtıkÖn İşlem ve Kırma Makinası Sonrası OluşanlarAtık KodlarıBertaraf / Geri Kazanım Yöntemi
4.1. Başlığı Altında Belirtilen Atık KodlarıAsbest İçeren Parçalar *16 02 15Çevre lisanslı firmalara çıkışı yapılacaktır.
Seramik Lif İçeren Parçalar *16 02 15Çevre lisanslı firmalara çıkışı yapılacaktır.
Floresan Lambalar *20 01 21Floresan Lamba Geri Kazanım ünitemizde geri kazanımı yapılacaktır.
Anakartlar *16 02 15Çevre lisanslı firmalara çıkışı yapılacaktır.
Kablolar *16 02 15Çevre lisanslı firmalara çıkışı yapılacaktır.
Tehlikeli Nitelikli Diğer Parçalar *19 12 11Atıktan Türetilmiş Yakıt Hazırlama Ünitemizde bertarafı sağlanacaktır.
Demir19 12 02Çevre lisanslı firmalara çıkışı yapılacaktır.
Demir Dışı Metal19 12 03Çevre lisanslı firmalara çıkışı yapılacaktır.
Plastik19 12 04Plastik Atık Geri Kazanım Ünitemizde geri kazanımı sağlanacaktır.
*: Kırma makinasına alınmadan ayrıştırılacaktır.

Elektronik Atık Yönetmeliği

22.05.2012 Tarih ve 28300 Sayılı Resmi Gazete ile yürürlükte olan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği elektrikli ve elektronik eşyaların üretiminden nihai bertarafına kadar çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla elektrikli ve elektronik eşyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılması, bu sınırlandırmalardan muaf tutulacak uygulamaların belirlenmesi, elektrikli ve elektronik eşyaların ithalatının kontrol altına alınması, elektrikli ve elektronik atıkların oluşumunun ve bertaraf edilecek atık miktarının azaltılması için yeniden kullanım, geri dönüşüm, geri kazanım yöntem ve hedeflerine ilişkin hukuki ve teknik esasları düzenlemektir.

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği için tıklayınız.

İşletmeniz için stratejik, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler sunuyoruz.

Tüm Hizmetler
HakkımızdaSerdar Mühendislik Çevre, Enerji ve Atık Yönetimi Şirketler Grubu
Türkçe - English