Serdar Mühendislik Çevre, Enerji ve Atık Yönetimi Şirketler Grubu
MENÜİletişimİLETİŞİMArama

Politikalarımız

Serhat Atık

Atık yönetimi faaliyetlerimizi gerçekleştirirken;

Müşteri memnuniyetini sağlayarak taahhütleri zamanında, yenilikçi yaklaşımlarla, dünya standartlarında ve planlanan bütçe içinde karşılamayı,
Faaliyetlerimizi ve kurumsal iç süreçlerimizi, standartların ve mevzuatın gerekliliklerine uygun olarak yürütmeyi,
Faaliyetlerimizde çevre kirliliğini önleyici önlemler almayı,
İnsan sağlığına gelebilecek zararları önlemeyi, tehlikeleri ortadan kaldırmayı,
Daha az tehlikeli prosesler, operasyonlar, malzemeler veya ekipman ile ikame etmeyi,
Eğitim dahil olmak üzere idari kontrolleri kullanmayı,
Mühendislik kontrollerinin uygulanması ve işin yeniden yapılmasını sağlamayı,
Yeterli kişisel koruyucu donanım kullanmayı,
Riskleri azaltmayı,
Çevre ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve diğer şartların yerine getirilmesini,
Tüm şirket çalışanları için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamayı,
Kuruluşumuzun amacına, büyüklüğüne, bağlamına, İSG risklerine ve fırsatlarının doğasına uygunluğunu,
İSG hedeflerinin belirlenmesi için bir çerçeve sağlamayı,  
Faaliyet alanımıza giren bütün konularda, kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konularında sürekli iyileştirmeyi çalışanlarımızın temel sorumluluğu haline getirmeyi,
Faaliyetlerimizde tüm çalışanlarımızın katılımını sağlamayı,
Kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerimizin etkinliğini sağlamayı taahhüt etmekteyiz.

 

 

Genel Müdür – 09.05.2022

İşletmeniz için stratejik, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler sunuyoruz.

Tüm Hizmetler
HakkımızdaSerdar Mühendislik Çevre, Enerji ve Atık Yönetimi Şirketler Grubu
Türkçe - English