Serdar Mühendislik Çevre, Enerji ve Atık Yönetimi Şirketler Grubu
MENÜİletişimİLETİŞİMArama

Politikalarımız

Serhat Atık

Atık Yönetimi Faaliyetlerimizi Gerçekleştirirken

  • Müşteri memnuniyetini sağlayarak taahhütleri zamanında, yenilikçi yaklaşımlarla, dünya standartlarında ve planlanan bütçe içinde karşılamayı,
  • Faaliyetlerimizi ve Kurumsal iç süreçlerimizi, standartların ve mevzuatın gerekliliklerine uygun olarak yürütmeyi,
  • Faaliyetlerimizde çevre kirliliğini önleyici önlemler almayı,
  • İnsan sağlığına gelebilecek zararları önlemeyi, tehlikeleri ortadan kaldırmayı, riskleri azaltmayı,
  • Çevre ve İş sağlığı ve güvenliği mevzuat şartlarını karşılamayı,
  • Faaliyet alanımıza giren bütün konularda, kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konularında sürekli iyileştirmeyi çalışanlarımızın temel sorumluluğu haline getirmeyi, faaliyetlerimizde tüm çalışanlarımızın katılımın sağlaması,
  • Kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerimizin etkinliğini sağlamayı politika olarak benimsemiştir.

Genel Müdür - 03.12.2018

İşletmeniz için stratejik, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler sunuyoruz.

Tüm Hizmetler
HakkımızdaSerdar Mühendislik Çevre, Enerji ve Atık Yönetimi Şirketler Grubu
Türkçe - English