Serdar Mühendislik Çevre, Enerji ve Atık Yönetimi Şirketler Grubu
MENÜİletişimİLETİŞİMArama
Atık Kodları

05 Atık Kod Grubu

05 Atık Kodları

05 - Petrol Rafinasyonu, Doğal Gaz Saflaştırma ve Kömürün Pirolitik İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar

05 01 Atık KodlarıPetrol Rafinasyon Atıkları
05 01 02Tuz arındırma (tuz giderici) çamurları
05 01 03Tank dibi çamurları
05 01 04Asit alkil çamurları
05 01 05Petrol döküntüleri
05 01 06İşletme ya da ekipman bakım çalışmalarından kaynaklanan yağlı çamurlar
05 01 07Asit ziftleri
05 01 08Diğer ziftler
05 01 09Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli madde içeren çamurlar
05 01 1005 01 09 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
05 01 11Yakıtların bazlar ile temizlemesi sonucu oluşan atıklar
05 01 13Kazan besleme suyu çamurları
05 01 14Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıkları
05 01 15Kullanılmış filtre killeri
05 01 16Petrol desülfürizasyonu sonucu oluşan kükürt içeren atıklar
05 01 17Bitüm
05 06 Atık KodlarıKömürün Piroltik İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar
05 06 01Asit ziftleri
05 06 03Diğer ziftler
05 06 04Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar
05 07 Atık KodlarıDoğal Gaz Saflaştırma ve Nakliyesinde Oluşan Atıklar
05 07 02Kükürt içeren atıklar

İşletmeniz için stratejik, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler sunuyoruz.

Tüm Hizmetler
HakkımızdaSerdar Mühendislik Çevre, Enerji ve Atık Yönetimi Şirketler Grubu
Türkçe - English