Serdar Mühendislik Çevre, Enerji ve Atık Yönetimi Şirketler Grubu
MENÜİletişimİLETİŞİMArama
Semih Yenilenebilir Enerji

Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi

Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi

Güneş enerjisi teknolojileri termal ve fotovoltaik sistemler olarak iki grupta incelenir genellikle. Fotovoltaik piller, yüzeylerine gelen güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmeye yarayan sistemlere verilen isimdir. Bu piller, verimli bir şekilde güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirebilir. Fotovoltaik piller aynı zamanda yarı iletken maddelerdir. Yüzeyden ışık düştüğü zaman, uçlarında enerji gerilimi oluşur; pilin verdiği elektrik enerjisinin kaynağı, yüzeyine gelen güneş enerjisidir ve bu enerji ile elektrik üretimi yapar. Eğer güç akışı arttırılmak isteniyorsa bu durumda çok sayıda güneş pili birbirine bağlanabilir ve yüzeye monte edilebilir.

Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi

Neden Güneş Enerjisi Kullanılmalıdır ?

Güneş enerjisi üretimi denince akla ilk gelen 2 madde şüphesiz düşük maliyetli oluşu ve çevre dostu duruşudur. Artık her şeyin ‘’doğalı’’na yöneldiğimiz şu dünyada enerjinin de doğal kaynaklısını tercih ediyor ve doğanın bize sunduğu nimetlerden faydalanıyoruz. Doğanın hediyelerinden faydalanırken aynı şekilde onu korumuş da oluyoruz.

Güneş enerjisinin tercih edilme nedenlerinden biri de çevreye sağladığı faydadır. Çünkü rüzgar ve su ile birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarından biri de Güneş’tir. Önceleri sadece ısınma ihtiyacını gidermek için kullanılırken artık gelişen teknoloji ile birlikte elektrik üretiminde de güneş enerjisinden faydalanılmaktadır.

Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Maliyeti

Güneş enerjisi elektrik üretimi için öncelikle ciddi bir mali alt yapıya ihtiyaç duyulur. Bu sistem önemli bir yatırıma ihtiyaç duyar. Sonradan işler daha düşük maliyetli hale gelecektir ancak öncesinde kurulum için ciddi bir alt yapı gerekir. Gerekli alanın bulunması, malzemelerin doğru seçilmesi, hangi yöntemin tercih edileceği gibi detaylar önemlidir. Güneş enerjisinden elektrik üretimi devlet teşviki pek çok şehre verildi ancak burada önemli olan coğrafi konum oldu. Bu noktada en fazla kota coğrafi konumu bakımından Konya’ya verildi.

Güneş Paneli Ne Kadar Elektrik Üretir ?

1 kW’lık fotovoltaik silikon sistem (100 W),güneşin tam olarak alındığı saatlerde 1 kW elektrik üretecektir. Yani güneşin tepede olduğu ve panele doğrudan ulaştığı saatlerde kaç kW’lık sistem kurulmuşsa, o kadar elektrik enerjisi üretimi mümkündür. Ancak güneş yıl boyunca farklı açılardan düşmektedir. Diğer yandan mevsimlere göre güneşlenme oranları farklılık gösterir. Bu veriler doğrultusunda, Türkiye’de günlük ortalama 7 saat güneşlenme olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda bir yılda ortalama;

1 kW x 6 saat x 365 gün = 2190 kW enerji üretilmiş olacaktır.

Bunun bir kısmının çeşitli sebeplerle kayıp olduğunu düşünürsek ortalama 2000 kW elektrik enerjisi elde edersiniz.

Elektrik faturalarında günlük yada aylık kaç kW elektrik harcamanız olduğu yazar. Buna göre bir oranlama yaparak, yıllık 2000 kW elektriğin size ne kadar tasarruf sağlayacağınızı hesaplayabilirsiniz. Yukarıdaki örnek 1 kW’lık güneş panelleri için birim hesaplama olarak verilmiştir.

Tüm bu açıklamalar ışığında, güneş paneli ne kadar elektrik üretir sorusuna daha açıklayıcı bir cevap verelim;

Ev tipi güneş panelleri 300 W’a kadar enerji üretebilmektedir. Ancak güç büyüdükçe boyutun da büyüdüğünü unutmamak gerekir. Günde 1 saat güneşlenme halinde 300 W’lık paneliniz 0,3 kW elektrik üretir. 7 saatlik ortalama güneşlenme baz alınırsa 2,1 kW elektrik üretilmiş olacaktır. 300W’lık bir panel ortalama 160 x 120 cm ebatlarındadır.

Türkiye’de bir evin günlük elektrik sarfiyatı ortalama 10 kW olarak kabul edilir. Bu durumda 5 yada 6 adet 300 W’lık (3 kW’lık) güneş paneli yıl boyunca evinizin tüm elektrik ihtiyacını rahatlıkla karşılamanızı sağlayacaktır.

Güneş Enerjisi En Çok Hangi Bölgede ?

Türkiye’nin diğer bölgelerine nazaran en fazla ve en çok güneş alan bölgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi’dir. Ardından Akdeniz Bölgesi en fazla güneş alan bölgedir. Devamını Doğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ve Ege Bölgesi takip etmektedir. Marmara Bölgesi bu sayılan bölgelere nazaran daha az güneş alan bölgedir. Türkiye’nin neredeyse güneş enerjisi yok denecek kadar az olan bölgesi ise; Karadeniz Bölgesi’dir.

Araştırmalara göre; ülkemizin en çok ve en az güneş enerjisi üretebildiği aylar Haziran ve Aralık aylarıdır. Türkiye’nin bölgeleri arasında, en fazla güneş alan ve en fazla güneş enerjisi üretebilen bölgeler arasında öncelik Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz sahillerinindir.

İşletmeniz için stratejik, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler sunuyoruz.

Tüm Hizmetler
HakkımızdaSerdar Mühendislik Çevre, Enerji ve Atık Yönetimi Şirketler Grubu
Türkçe - English