Hakkımızda


ŞİRKETLER GRUBUMUZ,
 
Özel sektör, kurum ve kuruluşlarına;
 
Planlama aşamasında ÇED raporunun hazırlanması, inşaat döneminde Nihai ÇED Raporu ve Çevresel İzleme, işletme döneminde alınması gerekli çevre izin ve lisans çalışmaları, Katı Atık Düzenli Depolama Sahaları projelendirme, atık yönetimi, çevre görevlisi, hizmetlerimiz ile kurumsal yapısı ve profesyonel anlayışla entegre çevre ve atık yönetimi hizmetlerini vermektedir.
 
Şirketler Grubumuz bünyesinde bulunan;
 
Serdar Mühendislik Çevre ve Atık Yönetimi; ÇED raporları, Çevere İzin ve Lisans Çevre Danışmanlığı, Atık Düzenli Depolama hizmetleri ve Toprak Kirliliği tespiti ile,
 
Serhat Atık Geri Kazanım; Evsel ve endüstriyel hertürlü atık toplama, ayrıştırma, gerikazanım ve nihai bertaraf,
 
Semih Çevre Ve Laboratuvar Hizmetleri; Emisyon ve imisyon, ölçümleri, toprak, hava ve su kirliliği ölçüm ve analiz, gürültü ve titreşim ölçümleri,
 
Serdar Enerji Üretim ve Jeotermal; Yenilenebilir enerji danışmanlığı, jeotermal enerji, termal sağlık ve turizm çalışmalarıyla hizmetinizdedir.
 
1994 yılından beri çevre sektöründe devam eden çalışmalarımız ile kazandığımız tecrübelerimizi, sürekli değişen mevzuat bilgileri ile güncellemekteyiz. Çevre sektöründeki referans çalışmalarımız, ülkemizde birçok özel sektör, kurum ve kuruluşun yatırım ve işletme döneminde önünü açmıştır.
 
Amacımız; Sanayicilerimize yatırım ve işletme aşamasında çevre danışmanlığı ve atık yönetiminde en iyi hizmeti güncel mevzuatlar gereğince verebilmektir.
 
Vizyonumuz; Birikim ve tecrübelerimiz ile sektörde her zaman ilk olma hedeflerimiz doğrultusunda AB kriterlerine uygun çevre ve atık yönetimi, yenilenebilir enerji çalışmalarımızla ülke ekonomisine katkıda bulunmak.
 
Hedefimiz; Hizmet verdiğimiz işletmelerin her zaman bir telefon kadar yakınında, çalışmalarımızda sürekliliği hep ön planda tutmak ve karşılıklı memnuniyeti temin etmektir. Yatırım ve işletme döneminde işletmelerin çözüm ortağı olmak ana hedefimizdir.
 

Yönetim Kurulu Başkanı
Eyüp Kaya