Atık Yönetimi, Lojistik ve Geri Kazanım


• Ambalaj Atıkları toplama ve ayrıştırma

 

• Plastik Atık Geri Kazanım

 

• Endüstriyel ve Tehlikeli Atıklardan alternative yakıt üretimi (RDF)

 

• Elektronik Atık Geri Kazanım

 

• Metal Atık Geri Dönüşüm

 

• Evsel Nitelikli Endüstriyel atık ve Tehlikeli Atıklardan Geri Kazanım.

 

Tesisimize Kabul Edilen Atıklar ve Kodları