Serhat Atık Geri Kazanım A.Ş.


                                                 

 

 

 

 

 

POLİTİKAMIZ

 

 

Atık yönetimi faaliyetlerimizi gerçekleştirirken,

Müşteri memnuniyetini sağlayarak taahhütleri zamanında, yenilikçi yaklaşımlarla, dünya standartlarında ve planlanan bütçe içinde karşılamayı,

Faaliyetlerimizi ve Kurumsal iç süreçlerimizi, standartların ve mevzuatın gerekliliklerine uygun olarak yürütmeyi,

Faaliyetlerimizde çevre kirliliğini önleyici önlemler almayı,

İnsan sağlığına gelebilecek zararları önlemeyi,

Çevre ve İş sağlığı ve güvenliği mevzuat şartlarını karşılamayı,

Faaliyet alanımıza giren bütün konularda, kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konularında sürekli iyileştirmeyi çalışanlarımızın temel sorumluluğu haline getirmeyi,

Kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerimizin etkinliğini sağlamayı politika olarak benimsemiştir.

 

 

 

 

 

Yönetim Kurulu Başkanı - 02.11.2015