Serdar Enerji Üretim Jeotermal Turizm A.Ş.


Jeotermal kaynak arama, işletme, saha geliştirme,  jeotermal enerji etüt, planlama danışmanlık,  termal sağlık  turizmi çalışmalarını yürütmektedir.